Studenterboghandelen

Om boghandelen og dens historie

Om boghandelen og dens historie

Studenterboghandelen blev grundlagt i 1981 på initiativ fra Studenterrådet på det daværende Odense Universitet - og med hjælp fra universitetet, undervisere og studerende.

Studenterboghandelen er en erhvervsdrivende fond med en bestyrelse på syv medlemmer, bestående af fire videnskabelige medarbejdere fra SDU, to studerende fra SDU og en medarbejderrepræsentant. To af de videnskabelige medarbejdere udpeges af Studenterboghandelens bestyrelse, og den ene repræsentant skal komme fra en anden campus end Campus Odense. To af de videnskabelige repræsentanter udpeges af rektor. De to repræsentanter for de studerende udpeges af de to medlemmer i Syddansk Universitets Bestyrelse, der er valgt af og blandt universitetets studerende. De to bestyrelsesmedlemmer i SDU’s bestyrelse kan hver udpege eet medlem, evt. sig selv. Medarbejderrepræsentanten udpeges af og blandt Studenterboghandelens medarbejdere. Medlemmerne udpeges for en 2-årig periode og genudpegning kan finde sted.

Studenterboghandelens vigtigste formål er at tilbyde de studerende nem adgang til obligatorisk og supplerende litteratur - til så konkurrencedygtige priser som muligt.

Studenterboghandelen har to butikker: én i Odense på Campusvej - og én på campus i Kolding. Derudover servicerer vi studerende ved SDU i Sønderborg, Slagelse og Esbjerg. Vi er 5 fastansatte og 1 studentermedhjælper.

Studenterboghandelen er medlem af Campus Import Group, som er et dansk/norsk importsamarbejde, der har til formål at skaffe os gode indkøbsbetingelser hos de største udenlandske forlag.

Du kan finde kontaktdetaljer på vores ansatte under linket "kontakt os" øverst på siden. Adresser, åbningstider osv. kan du finde til venstre på startsiden under "afdelinger".

Studenterboghandelens bestyrelse består af følgende medlemmer:

Christian Højer Schjøler (formand)
Bjarne G.Sørensen
Lone Grønbæk
Elin Brandi Sørensen
Emma Klinke (studerende)
Sara Lindenskov (studerende)
Susanne Jensen (Studenterboghandelen)

Redegørelse for god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens § 77 a