Momsloven 50 år (festsskrift)

Momsloven 50 år (festsskrift)

af Elgaard; Jensen og Stensgaard (RED)

ISBN: 9788742000090

495,00 kr.  

Med dette festskrift markeres 50-års jubilæet for Danmarks første momslov. Bogen indeholder bidrag inden for en række centrale temaer af væsentlig betydning for momsretten: Samspillet mellem national ret og EU-ret, rettigheder og retssikkerhed, retspolitiske overvejelser på momsrettens område, momsrettens udvikling, momsrettens forhold til den nye digitale økonomi, momsfritagelserne, momsfradragsretten og handel over landegrænser.

Festskriftets bidragydere omfatter teoretikere fra danske og udenlandske universiteter samt embedsmænd, rådgivere og advokater med speciale i momsret.

INDHOLD:

MOMSSYSTEMET FØR, NU OG FREMOVER

 1. Donato Raponi, EU VAT: 50 Years: A Unique Regional Experience
 2. Lars Rasmussen & Cliff Kristoffersen, Historisk tilbageblik på momslovgivningen
 3. Jacob Ravn & Ulla Brandt, Fremtidens momssystem – udfordringer set fra erhvervslivets side

 4. RETSKILDESPØRGSMÅL I MOMSRETTEN
 5. Ben J.M. Terra, The Ne Bis In Idem Principle in VAT Cases and the EU Charter of Fundamental Rights
 6. Cristina Trenta, VAT and the Refugee Crisis: Human Rights, Gender, EU VAT Gap, and EU Tax Policies
 7. Karina Kim Egholm Elgaard, Handicapkonventionens betydning for dansk momsret
 8. Dennis Ramsdahl Jensen & Henrik Stensgaard, Retskildeovervejelser på momsrettens område – er der knas i forholdet til EU-retten?

 9. DIGITALISERINGEN OG DEN NY ØKONOMIS UDFORDRINGER TIL MOMSSYSTEMET
 10. Lars Loftager Jørgensen & Thomas Svane Jensen, Deleøkonomi – hvilke udfordringer står momssystemet overfor?
 11. Björn Westberg, European Value-Added Taxation of the Digital Economy
 12. Mette Christina Juul, Momsfritagelsen for aviser på digital rejse
 13. Oskar Henkow, Acting in One’s Own Name on Someone Else’s Behalf: A Changing Concept?

 14. UDFORDRINGER I RELATION TIL MOMSSYSTEMETS ANVENDELSESOMRÅDE OG MOMSFRITAGELSERNE
 15. Tom Kári Kristjánsson & Jakob Krogsøe, Datacentralydelser og momsfritagelsen i momslovens § 13, stk. 1, nr. 11, litra c
 16. Helene Ruby Brandt & Anders Strandet Jepsen, Momsfritagelsen for forvaltning af investeringsforeninger – udvalgte problemstillinger
 17. Robert Mikelsons, Når formålet med leverandørens virksomhed indebærer legale neutralitetsbrud
 18. Eleonor Kristoffersson, The Right to Deduct VAT for Mixed Activities: A Swedish-Austrian Comparison
 19. Søren Engers Pedersen, Offentlige virksomheder og institutioner udvikler sig i takt med momsloven
 20. Casper Bjerregaard Eskildsen, Claus Bohn-Jespersen & Flemming Lind Johansen, Levering mod vederlag – udvalgte grænsedragningstilfælde

 21. PROBLEMSTILLINGER VED HANDEL OVER LANDEGRÆNSER
 22. Anders Mikelsen, Bør Norge endre sine regler for tjenesteleveranser over landegrensene?
 23. Jette Thygesen, Cross Border Rulings (CBR) – et EU-pilotprojekt 

Med dette festskrift markeres 50-års jubilæet for Danmarks første momslov. Bogen indeholder bidrag inden for en række centrale temaer af væsentlig betydning for momsretten: Samspillet mellem national ret og EU-ret, rettigheder og retssikkerhed, retspolitiske overvejelser på momsrettens område, momsrettens udvikling, momsrettens forhold til den nye digitale økonomi, momsfritagelserne, momsfradragsretten og handel over landegrænser.

Festskriftets bidragydere omfatter teoretikere fra danske og udenlandske universiteter samt embedsmænd, rådgivere og advokater med speciale i momsret.

INDHOLD:

MOMSSYSTEMET FØR, NU OG FREMOVER

 1. Donato Raponi, EU VAT: 50 Years: A Unique Regional Experience
 2. Lars Rasmussen & Cliff Kristoffersen, Historisk tilbageblik på momslovgivningen
 3. Jacob Ravn & Ulla Brandt, Fremtidens momssystem – udfordringer set fra erhvervslivets side

 4. RETSKILDESPØRGSMÅL I MOMSRETTEN
 5. Ben J.M. Terra, The Ne Bis In Idem Principle in VAT Cases and the EU Charter of Fundamental Rights
 6. Cristina Trenta, VAT and the Refugee Crisis: Human Rights, Gender, EU VAT Gap, and EU Tax Policies
 7. Karina Kim Egholm Elgaard, Handicapkonventionens betydning for dansk momsret
 8. Dennis Ramsdahl Jensen & Henrik Stensgaard, Retskildeovervejelser på momsrettens område – er der knas i forholdet til EU-retten?

 9. DIGITALISERINGEN OG DEN NY ØKONOMIS UDFORDRINGER TIL MOMSSYSTEMET
 10. Lars Loftager Jørgensen & Thomas Svane Jensen, Deleøkonomi – hvilke udfordringer står momssystemet overfor?
 11. Björn Westberg, European Value-Added Taxation of the Digital Economy
 12. Mette Christina Juul, Momsfritagelsen for aviser på digital rejse
 13. Oskar Henkow, Acting in One’s Own Name on Someone Else’s Behalf: A Changing Concept?

 14. UDFORDRINGER I RELATION TIL MOMSSYSTEMETS ANVENDELSESOMRÅDE OG MOMSFRITAGELSERNE
 15. Tom Kári Kristjánsson & Jakob Krogsøe, Datacentralydelser og momsfritagelsen i momslovens § 13, stk. 1, nr. 11, litra c
 16. Helene Ruby Brandt & Anders Strandet Jepsen, Momsfritagelsen for forvaltning af investeringsforeninger – udvalgte problemstillinger
 17. Robert Mikelsons, Når formålet med leverandørens virksomhed indebærer legale neutralitetsbrud
 18. Eleonor Kristoffersson, The Right to Deduct VAT for Mixed Activities: A Swedish-Austrian Comparison
 19. Søren Engers Pedersen, Offentlige virksomheder og institutioner udvikler sig i takt med momsloven
 20. Casper Bjerregaard Eskildsen, Claus Bohn-Jespersen & Flemming Lind Johansen, Levering mod vederlag – udvalgte grænsedragningstilfælde

 21. PROBLEMSTILLINGER VED HANDEL OVER LANDEGRÆNSER
 22. Anders Mikelsen, Bør Norge endre sine regler for tjenesteleveranser over landegrensene?
 23. Jette Thygesen, Cross Border Rulings (CBR) – et EU-pilotprojektOm produktet
Titel Momsloven 50 år (festsskrift)
Forfatter(e) Elgaard; Jensen og Stensgaard (RED)
Kategori -
Udgivelsesdato 14.12.2017
ISBN-13 9788742000090
Format -
Udgave 1
Sidetal 384
Dansk udgivelse Ja